ممنوعیت برای تماشاگران و یا به اصطلاح Gaffer -Verbot

موضوع امروزه ممنوعیت برای تماشاگران و یا به اصطلاح Gaffer Verbot است!

در آگوست سال 2018 ، اصلاحیه ای در قانون پلیس امنیت به اجرا در آمد ، که پلیس را قادر می سازد تا تماشاچیان را متفرق کند. یعنی تماشاگرانی که مانع کمک رسانی اضطراری می شوند و همچنین مختل حفظ حریم خصوصی مجروح و تلفات میشوند. متأسفانه بارها و بارها اتفاق می افتد که اشخاص ثالث غیرقانونی یک تصادف را مشاهده می کنند و ایجاد سد معبر میکنند. ازجهتی قابل درک است ،چون انسان ها کنجکاوهستند ، ولی از جهت دیگ این کنجکاوی متاسفانه اغلب مانع خدمات رسانی اظطراری در محل می شود که این به هچ عنوان قابل قبول نیست. علاوه بر این حفظ حریم خصوصی قربانی ضروری است. به همین دلیل پلیس طبق قانون موظف است امنییت را ایجاد و اجرا کند. این بدان معناست که تماشاچیان تا 500 یورو جریمه می شوند و در موارد شدیدترحتی حکم حبس تا دو هفته می تواند تحمیل شود. اغلب اتفاق می افتد که بعد از تصادف در خط مخالف یک ترافیک شکل می گیرد ، زیرا چشم انداز ها کند می شوندو اکثرأ از روی کنجکای می خواهند ببینند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشید که ترمز ناگهانی بدون دلیل خاصی و اختلال در ارتباط با ترافیک مجاز نیست!