B کد ۹۶

Legales تریلر کشیدن

کد ۹۶ اجازه می دهد تا شما را به هدایت وسایل نقلیه که در آن مجموع هر دو حداکثر مجاز
حداکثر وزن کل. ۴,۲۵۰ کیلوگرم. با B-بیل به تنهایی ، تنها
۳/۵ تن در هنگام کشیدن یک تریلر سنگین.