B کد ۹۶

کد ۹۶ حمل تریلر(یدک) بسته آموزشی

با گواهینامه رانندگی کلاس B – کد ۹۶ شما می توانید وسایل نقلیه را تا حداکثر وزن ۴۲۵۰kg ویا بعبارتی دیگر حداکثرمجموع وزن (وسیله نقلیه + تریلر = ۴۲۵۰kg ) هدایت کنید.

توجه داشته داشید با گواهینامه کلاس B به تنهایی، شما می توانید وسایل نقلیه را تا حداکثر وزن ۳/۵t ویا بعبارتی دیگر حداکثرمجموع (وسیله نقلیه + تریلر = ۳/۵t ) هدایت کنید.