کلاس A1/A2/A

گواهینامه موتور سیکلت

ما برای آموزش کلاس های A1 / A2 / A بهترین شرایط و روش های آموزش را توسط مربیان حرفه ای برای شمادر نظر گرفته ایم.

کلاس A1

از۱۶سالگی / برای موتور سیکلت 125 سی سی

کلاسA1 : موتور سیکلت با ظرفیت حداکثر۱۲۵ سی سی وحداکثر توان موتور۱۱ کیلو وات( ۱۵ اسب بخار)
سن شروع آموزش : از ۱۵٫۵ سالگی
سن آزمون عملی: از ۱۶ سالگی

کلاس A2

از۱۸ سالگی/برای موتور سیکلت سبک

کلاس A2 : موتور سیکلت سبک با ظرفیت بیش از۱۲۵ سی سی وحداکثر توان موتور۳۵ کیلو وات(۴۸اسب بخار)

سن شروع آموزش : از ۱۷٫۵ سالگی
سن آزمون عملی: از ۱۸ سالگی

کلاس A

از ۲۴ سالگی/برای همه موتور سیکلت ها

کلاسA : برای همه موتورسیکلت ها
تنها شرط لازم برای آزمون عملی : باید در روز امتحان حداقل 24 سال سن داشته باشید.