کلاس ( C95/D95 )

گواهینامه کارت صلاحیت کار، برای رانندگان (اتوبوس/ کامیون)

ورود به دنیای رانندگان حرفه ای
وارد یک دنیای جدید و تخصصی در بالاترین سطح شوید.