بسته های آموزشی ما

کلاسه های (پایه های ) گواهینامه رانندگی
قيمت
کلاس AM  موتورسیکلت موپد /  (Moped)-,234
کلاس AM  وسایل نقلیه سبک موتوری/ (Leichtkraftfahrzeug)-,543
کلاس A 125   موتور سیکلت  ۱۲۵ سی سی  (کد ۱۱۱ / پیش نیاز:  B )-,149
کلاس A1/A2/A  (موتور سیکلت)  (در صورت وجود گواهینامه B)
کلاس A1/A2/A  (موتور سیکلت)
(در صورت عدم وجود گواهینامه B)
-,1374

-,1569

کلاس B  (آموزش کامل بسته  Business)-,1780
کلاس  BL & B (بسته آموزشی دوگانه Dual)

کلاس   B  (بسته آموزشی توافق ویژه Sondervereinbarung)

-,1380

-,3800

کلاس L17 & B ( دریافت مجوز رانندگی در سن 17 سالگی )-,1785
کلاس BE حمل تریلر (وسیله نقلیه ۳/۵t+ تریلر ۷t = ۳/۵t)

کلاس B – کد ۹۶ حمل تریلر (وسیله نقلیه + تریلر = ۴۲۵۰kg )

 

-,759

-,474

کلاس (کامیون بیش ازوزن ۳/۵t & تریلرتاحداکثروزن ۷۵۰kg )-,1937
کلاس CE  (کامیون بیش ازوزن ۳/۵t & تریلر بیش از وزن ۷۵۰kg )

کلاس CE (در صورت وجود گواهینامه C )

-,2284

-,1736

کلاس (در صورت وجود گواهینامه B )

کلاس D  ( در صورت وجود گواهینامه C )

 
-,2128

-,1606

کلاس F  (تراکتور با حداکثر سرعت 50 کیلومتر در ساعت)-,932
کلاس ( C95/D95 )  گواهینامه صلاحیت کار(اتوبوس/ کامییون)در صورت درخواست

* لطفا توجه فرمایید، درقیمت فوق تمام هزینه های آموزش( بجزگواهی دکتر وکمک های اولیه و (screeningtest) که مربوط به آموزشگاه نمیشود) درجدول مربوطه ذکرشده و محاسبه شده است وهیچ هزینه اضافی دیگری اضافه نمی شود!
خوب است بدانید: نحوه پرداخت همه بسته های آموزشی بصورت اقساط امکان پذ یر است. اگر هنگام ثبت نام کل مبلغ دوره آموزش را بپردازید ، هم برنامه تمرین با کارت یادگیری ( Übungs-App) و هم کتاب آموزش آیین نامه را به ارزش بهاي۱۰۰ یورو بصورت رایگان دریافت خواهید کرد .

> زمانهای رانندگی از دوشنبه تا جمعه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر میباشد (در سایر مواقع مبلغ 8.00 یورو به ازای هر ساعت اضافه میشود)
> جزییات بسته ها برای هر دسته از کلا سه ها ی گواهینامه مربوطه تشریح شده است!

> هزینه های اضافی که هیچ ارتباطی با هزینه بسته های آموزش ندارد ، شامل:
گواهی پزشکی ( ۳۵ یورو ) ، دوره کمکهای اولیه ( 60 یورو ) ،  هستند که در قیمت بسته ها گنجانده نشده است و هزینه های خارج از آموزشگاه محسوب می شود.